Expoziční trojúhelník | Roman Svoboda

Expoziční trojúhelník

Expoziční trojúhelník 3Fotografie, stejně jako jakékoli jiné oblasti, má řadu klíčových složek. Nejjednodušší způsob, jak ji pochopit, je rozdělit vše, co se zaměřuje na fotografii, na dvě části. Na praktickou a teoretickou. Praxí označujeme to, co zahrnuje samotné používání fotoaparátu. Teorie na druhé straně popisuje fotografické procesy, umožňuje pochopit složitosti ovlivňující příjem a přenos obrázků. Obě tyto části nemohou fungovat bez sebe, navzájem se doplňují a kombinují.

Expoziční trojúhelník 2Manuální režim

Naučit se základům fotografování jistě nějakou dobu trvá, každý fotograf si během této doby osvojí určité principy, které následně ovlivní jeho tvorbu. Někteří se spoléhají na silné úpravy v postprodukci a spíše se blíží výtvarnému umění, jiní se snaží zachovat autenticitu fotografovaného místa i atmosféry. Každé vymezení tvorby je však prospěšné k odlišení se od ostatních fotografů, například po návštěvě některých fotogalerií krajiny si člověk myslí, že vše vyfotil jeden fotograf, z jednoho místa a ze stejného úhlu. Proto by každý, kdo se chce fotografií zabývat, měl jít svou cestou a trochu se od ostatních odlišit, mít svůj rukopis. Možností je celá řada, od zaměření se na specifický žánr a netradiční objekty až po využití kreativního fotografování s pomocí různého nastavení fotoaparátu. V takovém případě je nutné zapomenout na automatický režim a začít experimentovat s manuální expozicí. K tomu bude potřeba pochopit základní vztah mezi třemi důležitými faktory: velikostí clony, rychlostí závěrky a citlivostí ISO. Tento vztah je známý pod pojmem Expoziční trojúhelník.

Clona, čas a ISO

Clona bývá tvořena několika kovovými lamelami, které uzavírají otvor v objektivu a tím regulují množství světla dopadajícího na čip fotoaparátu. Změnou clonového čísla můžeme docílit změny hloubky ostrosti a tím rozmazat (nebo naopak zaostřit) pozadí fotografovaného objektu. Proto některé fotoaparáty mají tlačítko náhledu hloubky ostrosti, po jehož zmáčknutí můžeme v hledáčku vidět hloubku ostrosti tak, jak bude na výsledné fotografii.

Expoziční trojúhelník 1Expoziční čas vymezuje časový úsek, po který je závěrka fotoaparátu otevřena a pouští světlo na čip fotoaparátu. Označuje se také jako rychlost závěrky. Rozhoduje o tom, jak bude zobrazen pohyb na fotografii, změnou expozičního času můžeme pohyb zmrazit nebo naopak rozmazat.

ISO je citlivost snímače na světelné paprsky a pomáhá doplnit požadovanou kombinaci předchozích dvou hodnot, tzn. clony a času. Pokud by kombinace velikosti clony a rychlosti závěrky znamenala tmavý (nebo světlý) snímek, ISO citlivost se zvýší (nebo sníží) a tím zajistí správné expoziční hodnoty. Je třeba u svého fotoaparátu odpozorovat, jaké hodnoty ISO a v jakých podmínkách přinášejí ještě užitek, protože vysoká hodnota ISO může snímek znehodnotit vysokou hladinou šumu.

Jak je tedy zřejmé, kombinace hodnoty velikosti clony, rychlosti závěrky a citlivosti ISO je jádrem každé expozice. Různým nastavením expozičních hodnot můžeme dosáhnout odlišných výstupů a zaměřit se na takový styl, který našemu oku nejvíce vyhovuje. Náš fotoaparát umí pomocí vestavěného kalibrovaného zařízení zvaného Expozimetr vyhodnotit světelnou situaci a nastavit správnou expozici. My však můžeme jejím posunem a změnou expozičních hodnot výsledný snímek výrazně měnit a tím i oživit, popř. najít svůj vlastní styl.