Fotografování přírody | Roman Svoboda

Fotografování přírody

Fotografování přírody 1Při fotografování přírody si musíme vždy pamatovat určitá pravidla. To nám umožní vyhnout se chybám, které by mohly přispět k nenapravitelným škodám; chceme-li fotografovat v přírodě, je dobré dodržovat etický kodex v souladu ochranou přírody.

Při fotografování volně žijících živočichů bychom měli mít na paměti, že život, vývoj a fungování fotografovaného objektu a jeho prostředí, jsou mnohem důležitější než samotné fotografování. Fotografování přírody je o zachycení snímků přírody, včetně volně žijících zvířat v jejich přirozeném prostředí. Pokud se do přírody vydáme, na prvním místě musí být bezpečnost zvířat, naše focení nesmí ohrozit jejich život, zejména v době rozmnožování, fotograf by měl v těchto případech zapomenout na egoistické chování, tzn. snahu pořídit snímek za každou cenu.

I při focení dodržujeme zákony

Jako fotografové bychom měli dodržovat platnou legislativu, která se vztahuje na ochranu přírody, dále musíme vzít v potaz i požadavky na získání příslušných povolení k fotografování v chráněných oblastech nebo chráněných živočišných druhů. K cílové lokalitě přistupujeme s úctou a vždy musíme mít respekt k živočichům, kteří v daném místě žijí.

Pokud fotíme rostliny a houby, zejména vzácnější druhy, nevytrháváme je z jejich přirozeného prostředí, nijak je nestříháme, nešlapeme po nich; při honbě za pořizováním perfektních fotografií nemůžeme zničit vegetaci. Bohužel se v praxi můžeme setkat s různými praktikami, jako je při fotografování krajiny řezání větví stromů, při pořizování makrofotografií sešlapání rostoucích rostlin, aby se vyfotografoval vybraný chomáč květin.

V případě, že s sebou nemáme správné vybavení na fotografování zvířat, je lepší raději se vzdát fotografie, než riskovat jejich či naše zranění. Krmení nebo použití nádob s dobrůtkami může být účinným způsobem jak přilákat zvířata. V mnoha případech jim však způsobuje více škody než užitku, proto by se pro účely fotografování měly používat s mírou.

Špatnou volbou je také fotografovat hnízda bez potřebného vybavení. Pak se fotograf přiblíží až moc blízko ke hnízdu, případně odkryje zamaskované hnízdo. Neuvědomujeme si, že tím může dojít k opuštění mláďat dospělými jedinci anebo si hnízdo snadnou najdou predátoři. Při tvorbě snímků proto musíme přemýšlet.

Fotografování přírody 2Příroda se nedevastuje

Při fotografování přírody můžeme narazit na znečištění životního prostředí, úhyn zvířat, ale i na kladné příklady ochrany přírody. Jako fotografové bychom se neměli na devastaci přírody podílet. Postačuje, že se ni podílí nezodpovědní turisté, kterých v současné době v našich lesích a parcích přibývá. Za žádnou cenu neprovádíme činnosti, které přírodu poškozují, a to pouze za účelem získání hezké fotografie.

Stejně tak se v přírodě chováme ohleduplně k tamnímu osazenstvu. Zvěř nijak neplašíme. V případě, že pořizujeme snímky přírody, zvěře či přírodních úkazů v místě, kde se pohybuje více fotografů, rozhodně na sebe nekřičíme. Jediným pádným důvodem, proč být v přírodě hlučný, je odrazení útočícího zvířete (v případě, že budeme fotit někde v Africe lvy).